اعضای نقره ای

به عضویت نقره ای کانون قراردادنویسان ایران در آییدُُSilver Membership

مزایای عضویت

شرایط عضویت

 • در کلاس های تمرین قراردادنویسی کانون بصورت رایگان شرکت می نمایند.
 • هزینه شرکت در کارگاه های کانون برای آنان با تخفیف ویژه (حداقل ده درصد) حساب می گردد.
 • جزوات آموزشی منتشره کانون بصورت رایگان برای آنان ارسال می گردد.
 • انجام خدمات قراردادنویسی و مشورتی برای اعضای نقره ای با تخفیف ویژه (حداقل ده درصد) بر اساس نرخ خدمات کانون.
 • عضویت در گروه مطالعاتی کانون (فارسی یا انگلیسی)
 • درج اسامی اعضای نقره ای در سایت کانون و شبکه های اجتماعی وابسته به کانون.
 • عضویت در گروه اختصاصی اعضای نقره ای و پاسخ دهی آنلاین به اعضا.
 • اولویت معرفی جهت فرصتهای شغلی
 • اولویت همکاری با کانون

علاوه بر شرایطی که در شرایط عضویت افتخاری کانون بیان گردید، اعضای نقره ای به کسانی اطلاق می گردد که:

 • برگه شرایط عضویت نقره ای کانون به شرح زیر را امضا نموده اند:
 • ماهیانه مبلغ 500.000 ریال را به عنوان حق عضویت به حساب کانون بپردازند. این مبلغ در ابتدای هر دوره ششماهه به صورت سرجمع اخذ می گردد.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای