اعضای نقره ای

به عضویت نقره ای کانون قراردادنویسان ایران در آییدُُSilver Membership

مزایای عضویت

شرایط عضویت

  • در کلاس های تمرین قراردادنویسی کانون بصورت رایگان شرکت می نمایند.
  • هزینه شرکت در کارگاه های کانون برای آنان با تخفیف ویژه (حداقل ده درصد) حساب می گردد.
  • جزوات آموزشی منتشره کانون بصورت رایگان برای آنان ارسال می گردد.
  • انجام خدمات قراردادنویسی و مشورتی برای اعضای نقره ای با تخفیف ویژه (حداقل ده درصد) بر اساس نرخ خدمات کانون.
  • عضویت در گروه مطالعاتی کانون (فارسی یا انگلیسی)
  • درج اسامی اعضای نقره ای در سایت کانون و شبکه های اجتماعی وابسته به کانون.
  • عضویت در گروه اختصاصی اعضای نقره ای و پاسخ دهی آنلاین به اعضا.

علاوه بر شرایطی که در شرایط عضویت افتخاری کانون بیان گردید، اعضای نقره ای به کسانی اطلاق می گردد که:

  • برگه شرایط عضویت نقره ای کانون را امضا نموده اند.
  • ماهیانه مبلغ 200.000 ریال را به عنوان حق عضویت به حساب کانون بپردازند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای