قرارداد فارسی

الحاقیه

موارد متعددی ممکن است شما را وادار به تنظیم الحاقیه قرارداد نماید. این اتفاقات می تواند شامل موارد زیر باشد:

1-افزایش یا کاهش حجم موضوع قرارداد

2-تغییر دستور کار صادره.

3-تعدیل قرارداد (در صورت وجود)

4-تاخیرات مجاز یا غیر مجاز قرارداد.

5-فورس ماژور، تعلیق یا حوادث خارج از کنترل

6-مصالحه راجع به اختلافات قراردادی

4-تعهدات و اختیارات خود را بر پایه مسوولیتی که پذیرفته اید نگارش کنید.

5-برای نقض تعهدات طرف مقابل ضمانت اجراهای کافی در قرارداد قرار دهید.

6-نقطه پایان مسوولیت خود را در قرارداد بصورت شفاف و دقیق بیان کنید.

قرارداد

شما باید جهت انعقاد هر قراردادی به نکات زیر توجه داشته باشید:

1-انتخاب وصف توافق شما اعم از قرارداد، موافقتنامه، توافقنامه، پیمان و..

2-انتخاب عنوان قرارداد با لحاظ ماهیت کاری که می خواهید بپذیرید یا به کسی بسپارید

3-حدود مسوولیت خود در قرارداد را با توجه به انواع مسوولیت مشخص نمایید.

4-تعهدات و اختیارات خود را بر پایه مسوولیتی که پذیرفته اید نگارش کنید.

5-برای نقض تعهدات طرف مقابل ضمانت اجراهای کافی در قرارداد قرار دهید.

6-نقطه پایان مسوولیت خود را در قرارداد بصورت شفاف و دقیق بیان کنید.

توافقنامه

شما می توانید تنظیم انواع توافقنامه های و موافقتنامه ها را از ما بخواهید. گرچه توافقنامه جهت بیان مشترکات طرفین و پتانسیل ها و آورده های دو طرف قرارداد است ولی اینکه چه استراتژی برای آینده روابط قراردادی باید ترسیم گردد تا حقوق شما تامین گردد بسیار اهمیت دارد.

این توافقنامه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

توافقنامه همکاری

توافقنامه اجرای مشترک کارها

توافقنامه شرکت در مناقصه

موافقتنامه شرکاء

توافقنامه شراکت در آینده

توافقنامه کلی ایجاد کسب و کار

مذاکره

مذاکره و نحوه بیان حقوق و تکالیف و اقناع طرف قراردادی شما حرفه ماست. ایجاد موازنه قراردادی و رابطه برد-برد بین طرفین قرارداد بسیار حایز اهمیت بوده و کانون می تواند شما را از ابتدای یک معامله با شرکت طرف قرارداد همراهی کند. مذاکره با کارفرمای سخت گیر و غیر قابل انعطاف هم نیازمند تجربه کافی و تسلط مناسب بر مبانی قراردادی است.

نکات قابل توجه در مذاکره عباتند از:

1-طرف مذاکراتی شما فارغ التحصیل چه رشته ای است و در چه حوزه ای تجربه دارد.

2-میخواهید چه حقوقی را برای شرکت خود در قرارداد حفظ کنید؟

3-چه تکلیفی را قرار است بر دوش طرف قرارداد بگذارید؟

4-حدود مسوولیت طرفین قرارداد را از قبل تعیین کرده اید؟

5-پلان های مختلف مذاکراتی شما چیست؟ ممکن است آن چیزی که به عنوان مطلوب اول مد نظرتان بوده است در مذاکره محقق نشود.

جهت سفارش تنظیم قرارداد، الحاقیه یا اظهار نظر روی متن قرارداد شما یا هماهنگی جهت شرکت در مذاکرات قراردادی تماس بگیرید021-86086421

جهت دیدن انواع قراردادهای تنظیمی کانون به لینک زیر مراجعه نمایید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای