داوری اختلافات قراردادی باید به کسی سپرده شود که خود آشنا به مفاهیم، قالبهای قراردادی، طرز نگارش قرارداد و شروط و قیود عرفی و قانونی قرارداد باشد. نهاد داوری، علیرغم نواقص قانونی که دارد، در صورتی مثمر ثمر برای طرفین اختلاف خواهد بود که به داور متخصص در امر قرارداد سپرده شود. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت زمان طولانی از داوری، رای داوری به سادگی در محاکم قضایی مخدوش شده و طرفین اختلاف نه تنها زمان بلکه هزینه زیادی را از دست داده اند.

داوران تخصصی باشگاه همگی از قراردادنویسان حرفه ای هستندوکالت لازمه داوری هست ولی اصلا کافی نیست

... در حال بررسی و تایید از سوی کمیته کداک

داور تخصصی

برای دیدن رزومه این داور به لینک زیر مراجعه نمایید

صادق مهردوست-Sadiq Mehrdoust

داور تخصصی-Professional Arbitrator

برای دیدن رزومه این داور به لینک زیر مراجعه نمایید

احمد متولی-Ahmad Motevalli

داور تخصصی-Professional Arbitrator

برای دیدن رزومه این داور به لینک زیر مراجعه نمایید

از کلیه مدیران حقوقی و قراردادها در شرکتهای صنعتی دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل به درج نام آنان در لیست داوران تخصصی باشگاه داوری قراردادنویسان ایران (کداک)، رزومه خود را جهت بررسی اولیه تیم تخصصی کداک به ایمیل زیر ارسال نمایند. باشگاه، بر اساس قواعد داوری خود، داوری می نماید که در صورت پذیرش اولیه داوران، جلسات توجیهی با موضوع «آشنایی کامل با قواعد داوری کداک» برگزار خواهد شد.

To be Arbitrator at CODAC

Name (*)

Your Email (*)

Your Contact No.

Upload Your CV

می خواهم داور کداک باشم

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما

آپلود رزومه

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای