در روند داوری اختلافات قراردادی باید باز کارشناسان زبده و متخصص بهر برد. این کارشناسان و متخصصین، داور را در رسیدگی داوری و رسیدن به دلایل قابل استناد جهت صدور رای یاری خواهند کرد و در مرکز داوری به «داوریار» شهرت دارند. این متخصصین از جمله کسانی هستند که دارای تجارت طولانی و ارزنده در صنایع مختلف بوده و به فراخور موضوع پرونده می توانند در صورت ارجاع امر کارشناسی به آنان، گزارشات فنی قابل اتکا ارائه نمایند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای