درخواست رسيدگی داوری

کسانی که تمایل دارند تا اختلافات قراردادی خود را از طریق داوری یا سازش از سوی مرکز داوری کداک انجام دهند، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند.

Request for Arbitration

Name (*)

Your Email (*)

Subject of Dispute

Summary of Dispute

Contact No

Upload Contract Text

درخواست رسیدگی داوری

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع اختلاف

شرح مختصر از اختلاف

شماره تماس شما

آپلود فایل قرارداد

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای