کرسی دعاوی و کلیم قراردادها

یکی از خدماتی که موسسه انجام می دهد حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهاست. درست است که اگر در ابتدای نگارش قرارداد، از مشورت یک متخصص قراردادنویسی استفاده نماییم تا حد زیادی از اختلافات قراردادی و بروز آن جلوگیری کرده ایم ولی ایجاد اختلاف امری اجتناب ناپذیر است. لذا دراختیار داشتن متخصصی که بتواند با استفاده از مستندات قراردادی و نیز مکاتبات فیمابین طرفین در طول اجرای قرارداد همواره پشتیبان قراردادی شما باشد بسیار با اهمیت است. گاهی اوقات مکاتبه یا اقدام یا عدم اقدامی از سوی یکی از طرفین قرارداد منتج به حق یا ناحق شدن مطالبات وی دارد که تشخیص آن با یک متخصص است.

البته باید توجه داشت که همراه داشتن یک قراردادنویس متخصص در طول اجرای یک قرارداد و استفاده از مشورت وی در مکاتبات قراردادی و نیز پاسخ به مکاتبات قراردادی طرف قرارداد و نیز نحوه پیگیری مطالبات قراردادی در طول اجرای قرارداد که بتواند منتج به تنظیم یک لایحه مطالبات اعم از تاخیرات، مطالبات مالی و غیره در پایان قرارداد شود ضروری است.

بر این مبنا گروه تخصصی مدیریت ادعا به عنوان یکی از گروه های فعال در زمینه طرح ادعا و دفاع در برابر ادعا فعالیت می نماید.

کانون این افتخار را دارد که در این زمینه از همکاری این گروه تخصصی بهره مند است.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. 86086421-021

انواع کلیم های قابل تدوین

Types of Claims

کلیم تغییر اوضاع و احوال قراردادی-Changes in Circumstances

1. تغییر قوانین مالیاتی و بیمه

Changes in Tax and/or SSO Laws and Regulations

2. تغییر حقوق ورودی کالاها

Changes in Custom Clearance Costs and Fees

3. افزایش بی رویه هزینه های اجرای کار

Unexpected Increasing in Execution Costs and Expenses

4. تحریم های بین المللی

International Sanctions and Embargo

کلیم افزایش مبلغ- Increasing in Price

1. افزایش ناشی از افزایش حجم کار

Increasing caused by increasing in volume of Work

2. افزایش ناشی از دستور تغییر کار

Increasing caused by Change Orders

3. افزایش ناشی از کار اضافی

Increasing caused by Additional Works

4. افزایش ناشی از تاخیرات کارفرما

Increasing caused by Excusable Delays

کلیم تعدیلات-Escalation Claims

1. تعدیل ناشی از افزایش قیمت مواد و مصالح

Escalation caused by increasing in Material Value

2. تعدیل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد

Escalation caused by increasing in Remuneration and Fees

3. تعدیل ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز

Escalation caused by Fluctuation in Exchange Rate

4. تعدیل ناشی از تمدید مدت زمان قرارداد

Escalation caused by Extension of the Contract Term

کلیم تاخیرات-Delay Claims

1. تاخیر در پرداخت-Late Payment

2. تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی-Late Opening of LC

3. تاخیر در تایید-Delay in Approval

4. تاخیر در انجام تعهد-Late Performance

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای