کرسی دعاوی و کلیم قراردادها

یکی از خدماتی که موسسه انجام می دهد حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهاست. درست است که اگر در ابتدای نگارش قرارداد، از مشورت یک متخصص قراردادنویسی استفاده نماییم تا حد زیادی از اختلافات قراردادی و بروز آن جلوگیری کرده ایم ولی ایجاد اختلاف امری اجتناب ناپذیر است. لذا دراختیار داشتن متخصصی که بتواند با استفاده از مستندات قراردادی و نیز مکاتبات فیمابین طرفین در طول اجرای قرارداد همواره پشتیبان قراردادی شما باشد بسیار با اهمیت است. گاهی اوقات مکاتبه یا اقدام یا عدم اقدامی از سوی یکی از طرفین قرارداد منتج به حق یا ناحق شدن مطالبات وی دارد که تشخیص آن با یک متخصص است.

البته باید توجه داشت که همراه داشتن یک قراردادنویس متخصص در طول اجرای یک قرارداد و استفاده از مشورت وی در مکاتبات قراردادی و نیز پاسخ به مکاتبات قراردادی طرف قرارداد و نیز نحوه پیگیری مطالبات قراردادی در طول اجرای قرارداد که بتواند منتج به تنظیم یک لایحه مطالبات اعم از تاخیرات، مطالبات مالی و غیره در پایان قرارداد شود ضروری است.

بر این مبنا گروه تخصصی مدیریت ادعا به عنوان یکی از گروه های فعال در زمینه طرح ادعا و دفاع در برابر ادعا فعالیت می نماید.

کانون این افتخار را دارد که در این زمینه از همکاری این گروه تخصصی بهره مند است.

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. 86086421-021

انواع کلیم های قابل تدوین

کلیم تغییر اوضاع و احوال قراردادی

1. تغییر قوانین مالیاتی و بیمه

2. تغییر حقوق ورودی کالاها

3. افزایش بی رویه هزینه های اجرای کار

4. تحریم های بین المللی

کلیم افزایش مبلغ

1. افزایش ناشی از افزایش حجم کار

2. افزایش ناشی از دستور تغییر کار

3. افزایش ناشی از کار اضافی

4. افزایش ناشی از تاخیرات کارفرما

کلیم تعدیلات

1. تعدیل ناشی از افزایش قیمت مواد و مصالح

2. تعدیل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد

3. تعدیل ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز

4. تعدیل ناشی از تمدید مدت زمان قرارداد

کلیم تاخیرات

1. تاخیر در پرداخت

2. تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی

3. تاخیر در تایید

4. تاخیر در انجام تعهد

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای