اساتيد کانون

احمد متولی

بیش از 18 سال سابقه مدیریت حقوقی و قراردادها

مدرس دوره های:

 • قراردادنویسی فارسی
 • قراردادنویسی انگلیسی
 • ضمانتنامه های بانکی
 • اعتبارات اسنادی
 • داوری

ایمان لطیف التجار

بیش از 20 سال سابقه مدیریت و اجرای پروژه

مدرس دوره های:

 • مدیریت کلیم
 • رسیدگی پیمان

عبداله عابدینی

مدرس دانشگاه و مشاور شرکتهای صنعتی

مدرس دوره های:

 • معاهدات بین المللی

فایزه طباطبایی

مدرس دانشگاه و متخصصی در حقوق دریایی

مدرس دوره های:

 • حقوق دریایی
 • بیمه دریایی
 • داوری تخصصی در اختلافات مربوط به حمل و نقل دریایی

اشکان الماسی

سابقه چندین ساله در حوزه حقوق ساختمان

مدرس دوره های:

 • حقوق اصناف-مشاورین املاک
 • قراردادهای ملکی

سمانه کافتری

سابقه چندین ساله در حوزه قراردادهای کار، هنری و سینمایی

مدرس دوره های:

 • نگارش قراردادهای کار
 • نگارش قراردادهای سینمایی

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای