دوره های آموزشی

کانون قراردادنویسان ایران در راستای ارائه خدمات آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در قالبهای زیر می نماید:

برگزاری کارگاههای آموزشی که لیست کارگاههای قابل برگزاری و سیلابهای درسی زیر هر عنوان در این صفحه قابل مشاهده است.

مخاطب این کارگاهها کلیه مشاغل، تحصیلکرده ها در تمامی رشته هاست.

برگزاری تمرینهای کلاسی ماهانه در دفتر کانون.

مخاطب این کلاسها کسانی هستند که در کارگاههای قبلی کانون شرکت کرده باشند و صرفا جهت اخذ تجربه بیشتر و تمرین کلاسی بخواهند در این کلاسها شرکت کنند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای