اولین دوره پیش رو برای تمرین کلاسی ویژه اعضاء:

یکشنبه 23 تیرماه 1398 ساعت 17 در دفتر کانون

هدف

با لحاظ اینکه برگزاری کارگاه آموزشی برای یادگیری تمامی زوایای قراردادنویسی کافی نیست و آموختن علم قراردادنویسی نیازمند ممارست و تمرین نگارش زیر نظر اساتید با تجربه و متخصص است لذا کانون قراردادنویسان ایران هر ماهه طبق اعلام قبلی در شبکه های اجتماعی خود اقدام به برگزاری کلاس جهت تمرین مباحث قراردادی می نماید.

روش برگزاری

در هر کلاس ماهانه موضوعی مشخص طبق اعلام قبلی دستور تمرین کلاس بوده و شرکت کنندگان بصورت عملی اقدام به تمرین نگارش مواد قرارداد زیر نظر متخصصین کانون می نمایند.

مکان

این کلاسها در دفتر کانون قراردادنویسان ایران برگزار می گردد.

کانون این اقتضا را دارد جهت بسط و توسعه این امر، کلاسهای ماهانه را در دفاتر داوطلبین به برگزاری کلاس آموزشی نیز برگزار نماید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای