دوشنبه های اول یا دوم هر ماه

هدف

با لحاظ اینکه برگزاری کارگاه آموزشی برای یادگیری تمامی زوایای قراردادنویسی کافی نیست و آموختن علم قراردادنویسی نیازمند ممارست و تمرین نگارش زیر نظر اساتید با تجربه و متخصص است لذا کانون قراردادنویسان ایران هر ماهه طبق اعلام قبلی در شبکه های اجتماعی خود اقدام به برگزاری کلاس جهت تمرین مباحث قراردادی می نماید.

روش برگزاری

در هر کلاس ماهانه موضوعی مشخص طبق اعلام قبلی دستور تمرین کلاس بوده و شرکت کنندگان بصورت عملی اقدام به تمرین نگارش مواد قرارداد زیر نظر متخصصین کانون می نمایند.

مکان: دفتر کانون قراردادنویسان ایران

اولین کلاس پیش رو

يکشنبه-ساعت 18-20

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای