کارگاه آموزشی

کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی جامع یک و دو و تکمیلی-مدرس: احمد متولی-مکان: دفتر کانون-تاریخ 22-23 و 29 فروردین ماه 1398

کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی 1-2-تکمیلی- استاد: احمد متولی مکان: دانشگاه علامه طباطبایی- زمان: فروردین ماه 1398

کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی جامع یک و دو و تکمیلی-مدرس: احمد متولی-مکان: دفتر کانون-تاریخ 13-14-20 تیر ماه 1398

کارگاه آموزشی مدیریت قراردادهای بین المللی در فضای تحریم-دکتر عبداله عابدینی-14 تیرماه 1398

کارگاه آموزشی مدیریت ادعا-مهندس ایمان لطیف التجار-13 تیرماه 1398

کارگاه آموزش جامع قراردادنویسی جامع یک و دو و تکمیلی-مدرس: احمد متولی-مکان: دفتر کانون-تاریخ 7-8-14شهریورماه 1398

اهم کارشناسان شرکت هایی که در کارگاه ها شرکت نموده اند:

شرکت فکور صنعت تهران

شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران

اتاق بازرگانی تهران

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت توزیع برق تهران

شرکت نیر پارس

شرکت مهندسی و توسعه مپنا

شرکت گلوبال پتروکیش

شرکت پرشیا خودرو

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ابنیه فنی تهران

شرکت مس سرچشمه

شرکت انرژی گستر هانا

بانک سرمایه

بانک دی

موسسه مالی و اعتباری نور

مرکز تجارت ایرانیان

شهر کتاب

شرکت تعمیرات قطعات هواپیمایی فارسکو

شرکت مپنا نیر پارس

مجتمع دارویی هلال احمر

مشاغلی که در کارگاه ها شرکت نموده اند:

وکلای دادگستری

مهندسین

حسابرسین

کارشناس رسمی دادگستری

سردفتر اسناد رسمی

مدیر پروژه

کارشناس بیمه

دانشگاه هایی که کارگاه ها در آن ها برگزار شده است:

دانشگاه تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دوره های قابل برگزاری

برای دیدن سیلابهای درسی هر کارگاه روی دوره ها کلیک نمایید

دانلود سیلابس های آموزشی جهت پرینت

خلاصه دوره جامع یک:

کارگاه عملی قراردادنویسی

مقدمه

کلمات مرتبط با قرارداد

چگونه عنوان قرارداد انتخاب کنیم

مقدمات قراردادی چیست

بخش اول: نگارش مشخصات طرفین معامله

 • احراز طرفین معامله و نگارش مشخصات
 • نام شرکت -شماره ثبتی-شناسه ملی
 • کد اقتصادی
 • نمایندگی-امضای مجاز-اسناد تعهدآور
 • اعتبار سمت مدیران
 • امضا به نمایندگی

بخش دوم: نگارش موضوع قرارداد

 • اصول حاکم بر موضوع قرارداد
 • چرخه مطلوب موضوع
 • آثار عدم قطعیت موضوع
 • اقرار به آگاهی
 • تصريح به جهت معامله به عنوان شرط اصلي
 • وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب
 • افزایش یا کاهش موضوع قرارداد-تغییر مقادیر کار
  • آیا می توان این شرط را در همه قراردادها گنجاند؟
  • شرایط افزایش یا کاهش موضوع قرارداد
  • بررسي ماده 29 شرايط عمومي پيمان (نشريه ش 4311)
  • دستور تغییر کار

بخش سوم: نگارش مدت قرارداد

 • اصل تحدید زمان قرارداد
 • انواع مدت زمان قرارداد
 • مدت زمان انجام کار غیر مستمر
 • تمدید خودبخودی قرارداد
 • انواع تاریخها در قرارداد
  • تاریخ نفوذ یا تاثیر
  • تاریخ نفوذ در قراردادهای بیمه
 • تاثیر اعتبار زماني قرارداد بر اعتبار مفاد قراردادي
 • نمونه ماده شرط مستقل داوری
 • نمونه ماده شرط محرمانگی
 • عوامل موثر بر مدت قرارداد
 • گانت چارت

بخش چهارم: نگارش مبلغ قرارداد

 • انواع عناوین مبلغ قرارداد
 • اصول حاکم بر مبلغ قرارداد
  • اصل تقویم درست مبلغ قرارداد
  • اصل کفایت مبلغ قرارداد
  • اصل قطعی بودن مبلغ قرارداد
  • اصل غیر قابل تعدیل بودن مبلغ قرارداد
  • اصل تفکیک مبلغ قرارداد
  • اصل ناخالص بودن مبلغ قرارداد
  • اصل عدم شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
  • اصل عدم حق تهاتر یکطرفه مبلغ قرارداد
  • اصل عدم حق تقاص مبلغ قرارداد
  • اصل استقلال مبلغ قرارداد
 • انواع مدل قیمتگذاری
 • روش پرداخت
 • اصول حاکم بر پیش پرداخت
 • آشنایی با آیین نامه معاملات

بخش پنجم: نگارش تعهدات و الزامات قراردادی

 • تعهد قطعی و مشروط
 • تعهد مسوولیتی و هزینه ای
 • تعهد اصلی و فرعی
 • تعهد قانونی و قراردادی
 • تعهد طرفینی
 • تعهد خارج از قرارداد
 • انواع نگارش تعهد قطعی
 • انواع نگارش تعهد غیر قطعی
 • انواع نگارش تعهد مشروط

دانلود سیلابس های آموزشی جهت پرینت

دانلود سیلابس های آموزشی جهت پرینت

خلاصه دوره جامع دو:

کارگاه عملی قراردادنویسی

مقدمه

تشخیص نقض تعهد

آثار نقض تعهد و راهکارها

بخش اول: تضمین

 • ضمانت اجرای تعهدات
 • ضمانت اجرای قانونی و قراردادی
 • شروط تحقق مسوولیت
 • انواع تضامین:
  • تضمین شرکت در مناقصه (تضمین شرکت در فرایند اجرای کار)
  • تضمین پیش پرداخت
  • تضمین انجام تعهدات
  • تضمین حسن اجرای کار
 • انواع ضمانتها
 • مقررات مرتبط با ضمانتنامه بانکی
 • انواع ضمانتنامه بانکی

بخش دوم: غرامات، جرایم و خسارات

 • غرامت
 • ضرر
 • جریمه
 • خسارت
  • خسارت در قوانین و متون حقوقی ایران
  • موارد استعمال کلمه خسارت
  • انواع عناوین کلی خسارات
  • انواع خسارات قراردادی
  • خسارت تنبیهی/جریمه
  • نظریه بدلیت/اصل جایگزینی خسارت
  • خسارت تاخیر در انجام تعهد
  • خسارت تاخیر تادیه
  • خسارت عدم النفع
 • وجه التزام
  • خسارت عدم انجام تعهد/وجه التزام
  • وجه التزام به میزان گزاف
  • شروط وجه التزام

بخش سوم: فسخ و خاتمه

 • انواع عقد بر حسب حق فسخ
 • قواعد حاکم بر فسخ
 • فسخ با علت و بدون علت
 • انواع فسخ
 • دلایل فسخ-اوصاف سبب
 • اخطار و زمانبندی در فسخ
 • آثار فسخ و خاتمه

بخش چهارم: فورس ماژور

 • تعریف
 • مصادیق
 • شرایط تحقق
 • آثار فورس ماژور
 • فرق فورس ماژور و Hardship

بخش پنجم اختلاف و داوری

 • روشهای حل اختلاف
 • تعریف
 • جایگاه داوری در قوانین
 • انواع داوری
 • دعاوی قابل ارجاع به داوری
 • شرط یا موافقتنامه داوری
 • تعیین قانون حاکم در داوری
 • تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری
 • تعیین قانون حاکم بر تعیین قواعد حل تعارض
 • موافقین و مخالفین شخص حقوقی داور
 • داوری در خصوص امور کیفری

دانلود سیلابس های آموزشی جهت پرینت

 • دانلود سیلابس های آموزشی جهت پرینت

   

  مسوولیت نویسی

 • عدم واگذاری به غیر
 • دوره تضمین
 • محرمانگی
 • حفظ حقوق معنوی
 • تعلیق
 • بیمه
 • عدم اسقاط حق
 • اسناد قراردادی
 • تعهدنامه های پیوست قرارداد
 • الزامات قانونی قابل درج در قرارداد
 • کلمات و اصطلاحاتی که نباید در قراردادنویسی استفاده کرد
 • آشنایی با قراردادهای تک عاملی، دو عاملی، سه عاملی و چهارعاملی
 • آشنایی با قراردادهای حجمی
 • آشنایی با قراردادهای سرجمع
 • آشنایی با قراردادهای EPC
 • آشنایی با قراردادهای Buy Back
 • آشنایی با قراردادهای PPP
 • آشنایی با قراردادهای BOT
 • آشنایی با قراردادهای کنسرسیوم
 • آشنایی با قراردادهای Joint Venture
 • آشنایی با قراردادهای IPC
 • آشنایی با آیین نامه معاملات شرکتها

دانلود سیلابس های آموزشی جهت پرینت

Contract-Drafting Preamble

Writing Style

Training Method

Standardized Document

Title of Cooperation Title of Contract

General Rules of Contractual Writing

Start Writing Contract

Identifying the Contracting Parties

Elements of Introduction in I.R. of Iran

Dictionary of Introduction

How to write Introduction Elements

Intents

Intents of Deal

How to write Intents

Subject of MOU – Sale Contract – Service Contract

Memorandum of Understanding

Dictionary of Subject in MOU

Heading

Review of 3 writing Style of Subject in MOU

Sale Contract

Dictionary of Subject in Sale Contract

Heading

Review of 3 writing Style of Subject in Sale Contract

Writing Style of:

 • Description of Goods/Land
 • Included Items for movable property
 • Acknowledgment of Legal Ownership
 • Acknowledgment of Power
 • Without Encumbrance
 • Disclosure

Service Contract

Dictionary of Subject in Service Contract

Heading

Review of 3 writing Style of Subject in Service contract

Writing Style of:

 • Option to increase/decrease
 • Option to change order

Term

Dictionary of Term

Heading

Writing Style of:

 • Validity
 • Starting
 • Effective Date
 • Expiration
 • Term and Termination
 • Extension
 • Automatic Extension
 • Extension on special circumstances
 • Delivery time in Sale Contract

Price

Dictionary of Term

Heading

Review of 4 writing Style of Price

Writing Style of:

 • Cost and Expenses
 • Terms of Payment
 • Time for Payment
 • Advance Payment
 • Amortization
 • Release of APG
 • No advance Payment
 • Interim payment- Progress Payment
 • Interim payment- without deductions
 • Final payment- Sale Contract
 • Reservation / retention of Title
 • Final payment- Service Contract
 • Late Payment Penalty in 5 Styles
 • Currency
 • Exchange Rate
 • Method of Payment
  • Wire Transfer
  • Cheque
  • Cash against Doc
  • Letter of Credit
 • Deductions
 • VAT
 • Adjustment
 • Invoicing Procedure
  • submission and format and conditions
  • Due Date of Payment
  • to review- duration of review
  • to review- no acceptance
  • to review- disputed invoice
  • to review- payment of undisputed portion
  • to review- dispute resolution

محورهای کارگاه:

 • تعریف مناقصه
 • اصول حاکم بر مناقصه
 • چرخه مناقصه
 • هدف از مناقصه
 • قوانین مربوط به مناقصات
 • مشمولین قوانین مناقصات
 • انواع مناقصات از منظر روش دعوت
 • انواع مناقصات از منظر مراحل بررسی
 • طبقه بندی معاملات
 • موارد مشمول برگزاری مناقصه
 • ارکان مناقصه
 • اصل عدم نمایندگی و تفویض
 • حد نصاب تشکیل و رای کمیسیون مناقصه
 • وظایف کمیسیون مناقصه
 • کمیته فنی بازرگانی
 • ترک تشریفات و هیات ترک تشریفات
 • کمیسیون تحویل
 • هیات انتخاب مشاور
 • مراجع شکایت در خصوص مناقصات
 • هیات رسیدگی به شکایات
 • فراخوان
 • فرایند برگزاری مناقصه
  • █ تامین منابع مالی
  • █ نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌
  • █ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود و یک مرحله ای و دو مرحله ای)
  • █ تهیه و فروش اسناد مناقصه.
  • █ ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط دستگاه اجرائی در صورت لزوم و تهیه فهرست کوتاه
  • █ فراخوان مناقصه.
  • █ ارزیابی پیشنهادها.
  • █ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
 • تضمین شرکت در فرایند اجرای کار
 • معیارهای ارزیابی
 • ارزیابی شکلی
 • ارزیابی کیفی
  • مناقصات یک مرحله ای
  • مناقصات دو مرحله ای
  • ترک تشریفات
  • لیست کوتاه
  • لیست بلند
 • آگهی ارزیابی
 • مسوولیت ارزیابی کیفی
 • نحوه ارزیابی
 • ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات فنی
 • ارزیابی مالی مناقصه گران
 • انواع ارزیابی مالی
  • روش قیمت تراز شده.
  • روش دامنه قیمت متناسب
 • روش محاسبه برآورد اجرای کار
 • ترجیح مناقصه گران
 • همسنگ سازی و ضریب آن
 • انتخاب و ارزیابی مشاور
 • چارت سازمانی
 • برنامه زمانبندی
 • برگه پیشنهاد قیمت
 • موارد عدم الزام به مناقصه
 • موارد تجدید مناقصه
 • موارد لغو مناقصه
 • موارد انحصار درمعامله
 • انعقاد قرارداد با برنده
 • تخفیف از برنده
 • تحویل مورد معامله
 • مزایده
 • روشهای انجام مزایده
 • تجدید مزایده
 • کلمات انگلیسی مرتبط با مناقصه

محورهای کارگاه اینکوترمز:

 • آشنایی با اتاق بازرگانی بین المللی
 • کمیسیونهای بین المللیاتاق
 • آشنایی با قواعد منتشره اتاق
 • کليه قواعد و راهنماهای منتشره اتاق در خصوص اينکوترمز
 • تاريخچه تصويب اينکوترمز
 • تعریف لغوی اینکوترمز
 • کارايي اينکوترمز
 • آشنایی با کنوانسیونهای مربوط به حمل و نقل
 • موارد مشمول و غیر مشمول اینکوترمز
 • نحوه بکارگيری ترمهای اینکوترمز
 • تقسیم بندی کلی ترمهای اينکوترمز
 • اشخاص درگير و مرتبط با مقررات اینکوترمز
 • فورواردر کيست؟
 • کرير کيست؟
 • ترخيص کار کيست؟
 • فعاليتهای اجرایی پیمانکاران مرتبط با مقررات اینکوترمز
 • بازرسی (تعریف-انواع رایج بازرسی-انواع گواهی بازرسی)
 • انواع فعالیتهای بندری
 • تحویل کالا و آثار آن
 • انتقال ريسک و هزينه مربوط به کالا
 • انتقال مالکیت
 • ضمان معاوضی با توجه به ترمهای اينکوترمز
 • بسته بندی
 • بارنامه و انواع آن
 • داوری مربوط به اینکوترمز
 • اطلاعات مرتبط با ايمن بودن کالا
 • روش استفاده از کتاب اینکوترمز
 • ترمهای بکار رفته در مقررات
 • آشنایی با EX-WORK (… named place)
 • آشنایی با Free Carrier (… named place)
 • آشنایی با Carriage paid to (… named place of destination)
 • آشنایی با Carriage and insurance paid to (… named place of destination)
 • آشنایی با Delivered at Terminal (… named place)
 • آشنایی با Delivered at Place (… named place)
 • آشنایی با Delivered duty paid (… named place of destination)
 • آشنایی با Free alongside ship (… named port of shipment)
 • آشنایی با Free on board (… named port of shipment)
 • آشنایی با Cost and freight (… named port of destination)
 • آشنایی با Cost, insurance and freight (… named port of destination)
 • نقش سياست ارزی دولت در انتخاب ترمهای اينکوترمز
 • جمع بندی

محورهای کارگاه مشارکت در ساخت:

 • تعریف قرارداد مشارکت در ساخت
 • خروج از قواعد عقد شرکت
 • آشنایی با قوانین مرتبط
 • قدرالسهم مشارکت
 • بلاعوض چیست
 • معیارهای تعیین بلاعوض
 • فرمول تعیین بلاعوض
 • قرض الحسنه در مشارکت
 • بررسی تعهدات مالک
 • بررسی تعهدات سازنده
 • تعهدات مالی و هزینه ای سازنده
 • روشهای انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت (بررسی روشهای سه گانه)
 • تقسیم نامه
 • وجه التزام طرفینی
 • نقش نوسان قیمت در قرارداد مشارکت
 • عدم تجویز اخذ وام از سوی سازنده روی ملک
 • تعیین تکلیف وضعیت پیش فروش
 • بررسی فسخ در قرارداد مشارکت
 • داوری در قرارداد مشارکت
 • روش خاتمه قرارداد مشارکت

محورهای کارگاه ضمانتنامه بانکی:

 • آشنایی با اتاق بازرگانی بین المللی
 • کمیسیونهای بین المللی اتاق
 • آشنایی با قواعد منتشره اتاق
 • نقش تضمین در قرارداد
 • انواع تضامین از جهت عنوان تضمین
 • انواع تضمین از جهت وسیله تضمین
 • مقررات مرتبط با ضمانتنامه بانکی
 • تعریف ضمانتنامه بانکی
 • ماهیت ضمانتنامه بانکی
 • اصول حاکم بر ضمانتنامه بانکی
 • طرفهای درگیر در ضمانتنامه بانکی
 • انواع ضمانتنامه بانکی از جهت مرجع صدور
 • شرایط شکلی صدور ضمانتنامه بانکی
 • سپام چیست؟
 • آشنایی با متن ضمانتنامه بانکی
 • کاربرگهای منتشره پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی
 • شرایط پرداخت وجه ضمانتنامه بانکی (مشروط و غیر مشروط)
 • ذکر تخلف مستوجب ضبط ضمانتنامه
 • مطالبه بخش یا همه وجه ضمانتنامه بانکی
 • اعتبار ضمانتنامه بانکی
 • شرایط مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی
 • لزوم ارائه اصل ضمانتنامه در زمان ضبط

محورهای کارگاه چارتر پارتی:

 • انواع روشهای حمل کالا
 • ویژگیهای Liner Transport
 • معنای لغوی و تعریف اصطلاحی چارتر پارتی
 • معرفی قوانین مختلف داخلی
 • انواع کشتی های حمل کالا
 • معرفی ارگانهای بین المللی دریایی
 • معرفی مهمترین مراکز تولید استانداردها
 • انواع فرمهای استاندارد چارتر
 • انواع چارتر
 • اشخاص درگیر با چارتر
 • فورواردر
 • فیاتا
 • NVOCC
 • MTO-Marine Terminal Operator
 • Ship Operator
 • شرکت مدیریت کشتی
 • Ship Broker
 • Stevedores
 • Contract of Affreightment
 • چارتر سفری
 • مفاد رایج در قرارداد چارتر سفری
 • Lay Day
 • Lay Time
 • Lay Timeفرمول محاسبه
 • Demurrage
 • Detention
 • فرمهای استاندارد برای قرارداد چارتر سفری
 • انواع چارتر سفری
 • کرایه در چارتر سفری
 • Dead Freight-DFRT
 • مدلهای تقسیم هزینه بارگیری و تخلیه در چارتر سفری
 • چارتر زمانی
 • مسوولیتهای مالک در چارتر زمانی
 • فرمهای استاندارد برای قرارداد چارتر زمانی
 • چارتر زمانی بر پایه سفر
 • Bareboat Charter Party
 • واگذاری چارتر
 • مقایسه تقسیم هزینه ها در چارتر
 • مشخصات کشتی
 • کلاس کشتی
 • مشخصات کالا
 • بارنامه و انواع آن
 • شرایط چارتر طبق قانون ایران
 • بیان اوصاف دقیق کشتی
 • تضمین قابلیت دریانوردی
 • اجاره بهاء
 • اثر قوه قاهره
 • مواردیکه در قانون دریایی ما نیامده است
 • شروط عمومی رایج در قرارداد چارتر سفری
 • شروط عمومی رایج در قرارداد چارتر زمانی
 • General Average
 • شروط حمایتی در چارترها
 • New Jason Clause
 • Both to Blame Collision Clause
 • P&I Bunkering Clause
 • Paramount Clause
 • International Safety Management (ISM)
 • ISPS Code چیست؟

محورهای کارگاه داوری:

 • روشهای جایگزین حل اختلاف
 • تعریف داوری
 • روشهای جایگزین حل اختلاف در دعاوی حقوق مالکیت معنوی
 • روشهای جایگزین حل اختلاف در دعاوی دولتها در حقوق دریاها
 • داوری و میانجیگری در قوانین ایران
 • کنوانسیونهای داوری
 • قواعد نهادهای داوری
 • آشنایی با برخی مراکز داوری خارجی
 • آشنایی با مراکز داوری ایران
 • تاریخچه داوری در ایران
 • انواع داوری
 • مصادیق داوری اجباری
 • تعریف داور
 • موافقین و مخالفین شخص حقوقی داور
 • ممنوعیتهای داور
 • حدوث موارد رد داور بعد از انتخاب داور
 • انتخاب داور
 • انتخاب یکی از طرفین اختلاف به عنوان داور
 • تعیین داور جانشین
 • تعیین داور به قرعه
 • آثار ارجاع داوری به داور
 • دعاوی قابل ارجاع به داوری
 • شرط داوری یا قرارداد و موافقتنامه داوری
 • شرایط موافقتنامه داوری
 • استقلال شرط داوری
 • شرط ابتدایی بودن
 • شرط ضمن عقد بودن
 • بررسی ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی
 • تشکیل جلسه دادرسی
 • رسیدگی
 • مدت داوری
 • ضمانت اجرای عدم رعایت مدت داوری
 • صدور رای داوری
 • آثار عدم حضور یک داور
 • صلحنامه
 • موارد زوال داوری
 • ابلاغ رای داور
 • اجرای رای داور
 • موارد اعتراض به رای داور
 • چگونگی اعتراض به رای داور
 • حق الزحمه داور

محورهای کارگاه BOT:

 • انواع قراردادهای سرمایه گذاری
 • تعریف و ماهیت BOT
 • BOT در قوانین و استانداردها
 • فواید BOT
 • مشکلات و معایب
 • عوامل قرارداد
 • قراردادهای مرتبط
  1. قراردادهای سهامداران
  2. قراردادهای شرکت پروژه
 • مدل ایرانی BOT
 • مدل خارجی BOT
 • قرارداد امتیازی چیست
 • شرکت پروژه چیست
 • SPV چیست
 • موافقتنامه جانشینی
 • قرارداد خرید محصول آینده
 • تامین سرمایه
 • ترتیبات انعقاد قرارداد
 • نگارش موضوع قرارداد
 • تاریخها در قرارداد BOT
 • شروط مقدم در تعهد شرکت
 • اسناد و مدارک تایید شده
 • شروط مقدم در تعهد سرمایه پذیر
 • تاریخ بهره برداری تجاری
 • تاریخ انتقال
 • انواع دوره های زمانی در BOT
  1. دوره احداث
  2. دوره تنفس-گذار-بهره برداری تجاری
  3. دوره اصلاح
 • مبالغ و بهاء در قرارداد
  1. خرید محصول
  2. بهای تولید
  3. بهای ظرفیت
  4. بهای انتقال
 • شروط خرید محصول
 • ضمانتها در قرارداد
  1. ضمانتنامه پیشبرد
  2. ضمانتنامه اجرا
  3. ضمانتنامه انتقال
  4. ضمانتنامه پرداخت یا خرید محصول
  5. ضمانتنامه در برابر خطر ملي شدن و سلب مالكيت از سهم خارجی و آثار هرگونه “تغيير در قوانين و مقررات”
 • خسارات در قرارداد
  1. خسارات مقطوع
  2. خسارات تاخیر
  3. خسارات عدم توانایی
  4. میزان خسارات
 • پرداخت و روش پرداخت
 • آشنایی با دیگر عناوین مواد قرارداد

محورهای کارگاه قرارداد Buy-Back:

 • انواع قراردادهای سرمایه گذاری
 • انواع تجارت متقابل
 • ماهیت بیع متقابل
 • تعریف بیع متقابل
 • بیع متقابل در قوانین و استانداردها
 • فواید قراردادهای تجارت متقابل
 • مشکلات قراردادهای تجارت متقابل
 • قراردادهای جانبی مرتبط با بیع متقابل
 • قرارداد اولیه یا پایه
 • قرارداد خدمات فنی
 • قرارداد اجرایی
 • نگارش قرارداد بیع متقابل
 • تعهدات بای بک
 • محصول و الزامات کیفی
 • ارزش تعهدات بای بک
 • ارزش محصول
 • انتقال و واگذاری
 • فروش مجدد
 • تحویل و زمانبندی آن
 • پرداخت و روش پرداخت
 • مسوولیت
 • تضامین
 • فسخ یا خاتمه قرارداد پایه یا بای بک
 • فسخ یا خاتمه قرارداد اجرایی
 • آشنایی با دیگر عناوین مواد قرارداد

ا

الف- آشنایی با صنعت نفت

الف-1-انواع خدمات و کارهای مرتبط با صنعت نفت

الف-2-آشنایی با اصطلاحات نفتی

الف-3-آشنایی با استانداردهای نفت و گاز

الف-4-آشنایی کلی با تجهیزات حوزه نفت و گاز

ب-انواع قراردادهای نفتی

ب-1-قرارداد بای بک

ب-2-قراردادهای حفاری

ب-3-قراردادهای اکتشاف

ب-4-قراردادهای خدمات حفاری

ب-5-قراردادهای ساخت

ب-6-قرارداد سوآپ

ب-7-قراردادهای EPD

ج- قیمتگذاری و انواع مبلغ در قراردادهای نفتی

د-مسوولیتها و غرامات

ه-جرایم و خسارات در حوزه نفت و گاز

و-آشنایی با انواع بیمه اختصاصی حوزه نفت و گاز

کارگاه جامع آموزش قراردادنویسی
مدرس: احمد متولی
تدریس بصورت ماده به ماده و کاربردی محور است. سیلابس آموزشی به گونه ای تدوین گردیده که برای وکلا، مهندسین، مدیران ارشد شرکتها، بازرگانان، حقوقدانان، دانشجویان و کلیه افرادی که به قراردادنویسی علاقمندند قابل استفاده باشد.

گذراندن دوره آموزش فارسی برای متقاضیان دوره های تکمیلی، نگارش قراردادهای خاص و نیز کارگاه قراردادنویسی به زبان انگلیسی توصیه می گردد.

مقدمات قراردادنویسی
احراز طرفین معامله
ماده موضوع
مدت قرارداد
مبلغ قرارداد
تضمین
خسارات و جرایم
فسخ و خاتمه
فورس ماژور
حل اختلاف و داوری
تعهدنویسی

Subject of MOU – Sale Contract – Service Contract

Term

Price

Guarantee

Damage and Penalty

Termination

Arbitration

شماره موبایل متصل به اکانت تلگرام و واتساپ جهت ثبت نام و اخذ اطلاعات:
09203529423

شماره ثابت:

02186086421- 02166415895

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره موبایل شما جهت هماهنگی

درصورت نیاز به طراحی و تدوین دوره خاص در زمینه قراردادها و مباحث مرتبط با آن می توانید درخواست آن را به کانون ارسال فرمایید.امکان برگزاری و شرایط تدوین دوره در زمان مقتضی اعلام می گردد.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای