کتب پیشنهادی

کلید واژه های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه-ساختمان

مولف: مهندس ایمان لطیف التجار

کارشناس ارشد مدیریت ساخت

خلاصه ای از کتاب کلیدواژه های فهرست بهای ابنیه پایه رشته ابنیه رسته ساختمان:

در کشور پروژه های متعددی در حوزه ساخت و ساز در حال انجام میباشد و تامین منابع مالی زیادی از این پروژه ها مربوط به بودجه عمومی کشور میباشد و بر اساس مقررات، این گردش بودجه با انعقاد قرارداد ساخت و در قالب صورت وضعیت کارکرد بر مبنای فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – به عنوان سند فنی و مالی تنظیم میگردد، شناخت دقیق آیتم ها و لغات کلیدی و جلوگیری از تعارض فی مابین عوامل درگیر در پروژه به دلیل تفسیر متفاوت از آیتمها درج شده در فهرست بهای منظم به پیمان و جلوگیری از متضرر شدن طرفین قرارداد به دلیل تشخیص نادرست شرح عملیات، یکی از اهداف این کتاب میباشد. آشنایی با تعاریف و اصطلاحات فنی و کمبود مراجع و کتب در این خصوص برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با حوزه ساخت و ساز و همچنین استفاده از این کتاب به عنوان سندی که میتواند پیوست اسناد قرارداد گردد از دیگر اهداف این کتاب خواهد بود.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای