کرسی تنظیم قراردادها

contract-and-pen

این بخش شامل سه ردیف می باشد:

الف- مقالات: سعی بر این است که مقالات ارائه شده در زمینه هایی باشد که مورد استفاده مراجعین بوده و مفید واقع شود.

ب- نحوه نگارش قرارداد.

ج-ارتباط گرفتن مستقیم با مدیران کرسی و سوال و جواب با مدیر.

د-درخواست ملاقات حضوری و اخذ کارشناس.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای