تنظیم قرارداد فروش

تعریف

تنظیم قرارداد فروش

قرارداد خرید قراردادی است که یک کالایی مشخص از سوی فروشنده به خریدار با قیمت مشخص فروخته می شود. در قانون ایران مالکیت کالا به محض انعقاد قرارداد منتقل می گردد. البته در عرف قراردادنویسی عنوان قرارداد خرید برای چهار قالب بکار می رود که در زیر به بیان آن می پردازیم.

انواع قراردادهای خرید و فروش

4- قرارداد خرید آپشن.

این نوع از قرارداد که در معاملات بورسی رایج است قراردادی است که حق خرید یک کالایی به شخص خریدار برای یک بازه زمانی مشخص با قیمتی معلوم داده می شود. در صورت انقضای این مدت، قرارداد خودبخود از بین می رود.

3- قرارداد تعهد به فروش.

این نوع از قرارداد، عنوان خرید و فروش ندارد بلکه تعهد به فروش است ولی متاسفانه در عرف تجاری با عنوان خرید و فروش شناخته می شود. در این نوع از قرارداد، طرفین توافق می کنند که طی دوره ای مشخص که طول اعتبار قرارداد می باشد خریدار مجاز باشد هر یک از اقلام موضوع قرارداد را با قیمت ثابت و مشخص از فروشنده بخرد. در واقع، خریدار درخواست خرید آن قلم را به فروشنده می دهد و فروشنده طبق قرارداد متعهد به فروش آن قلم به خریدار می باشد. این نوع از قرارداد هم نباید با عنوان خرید و فروش منعقد گردد.

2- قرارداد خرید توام با ساخت.

این نوع از قرارداد که در واقع باید با عنوان استصناع منعقد گردد ولی متاسفانه تحت عنوان خرید و فروش نوشته می شود و علیرغم اینکه در متن آن به نقشه ساخت و حتی اختیار تعییر در طراحی و دیگر قطعات کالا اشاره می گردد ولی عنوان خرید و فروش را دارد. اصولا اگر قراردادی بر پایه خرید و فروش منعقد گردد دیگر نمی توان در کالا تغییری ایجاد نمود والا غرر در بیع حاصل شده و قرارداد خرید و فروش از منظر قانونی مدنی باطل خواهد بود.

1- قرارداد خرید و فروش قطعی.

این نوع از قرارداد، همان قرارداد خرید و فروشی است که در قانون با عنوان بیع آمده است.

درمیان انواع قراردادهای خرید و فروش، برخی از قراردادها بسیار رایج است و در عین حالی که فرمتهای آنها در فضای مجازی فراوان دیده می شود ولی پیچیدگیهای خاص خود را داشته و نمی توان به راحتی به این فرمتها اعتماد کرد. مثل قرارداد فروش ماشین، قرارداد فروش زمین، قرارداد پیش فروش آپارتمان و امثال اینها.

باید توجه داشت که قرارداد فروش بر حسب موضوع آن و نیز شرایط آن می تواند متفاوت باشد. الزاماتی که شما باید برای تنظیم قرارداد فروش یک ملک رعایت کنید قطعا با الزاماتی که برای تنظیم قرارداد خودرو وجود دارد یکسان نیست. این مساله حتی در قرارداد فروش یک آپارتمان با کاربری اداری یا یک آپارتمان با کاربری مسکونی نیز فرق دارد. در کنار این موارد، شرایط خاص مربوط به موضوع معامله شما نیز حایز اهمیت است و ممکن است قرارداد فروش یک ملک مسکونی با قرارداد فروش یک ملک مسکونی دیگر متفاوت باشد.

بنابراین نحوه تنظیم قرارداد فروش کاملا بستگی به مورد معامله شما و شرایطش دارد که گاهی دراختیار داشتن فرمت عمومی قرارداد های فروش در اینترنت یا فضای مجازی ما را دچار اشتباه و ضرر و زیان ناخواسته می نماید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای