تنظیم قرارداد کار

قرارداد کار عبارتست از قراردادی که فیمابین یک شخص حقیقی به عنوان کارگر با شخص حقوقی منعقد می گردد و کارفرما متعهد می گردد که در قبال انجام کار مشخص حق الزحمه به کارگر پرداخت نماید.

این نوع از قرارداد، تحت عنوان “قرارداد کار”، “قرارداد پرسنلی”، قرارداد کار موقت/دایم” و “قرارداد کارگری” نگارش شده و باید مفاد آن مطابقت با قانون کار داشته باشد. به عبارت دیگر، نمی توان در تنظیم قرارداد کاری، شرایطی را در قرارداد گنجاند که مخالف قانون کار باشد یا تعهدی را مازاد بر شرایط قانون کار بر کارگر تحمیل نماید. در واقع، این ویژگی، مربوط به قوانین امری است.

مثلا نمی توان در قرارداد کار شرایط فسخ قرارداد کار را با نظر یکطرفه کارگر یا کارفرما را گنجاند. به همین منظور در ماده فسخ فرمت منتشره وزارت کار آمده است:”به استناد ماده 25 قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد.”

یا به عنوان مثال نمی توان در قالب قرارداد کار، تضمینی از کارگر اخذ کنیم.

متن قرارداد کارگری از سوی وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده و در آدرس زیر در دسترس عموم قرار دارد. لذا سعی کنید تنظیم قرارداد کارگری بر پایه این فرمت صورت پذیرد و اگر کارفرمای شما قرارداد دیگری را برای امضا به شما ارائه می نماید حتما با متخصصین کانون تماس حاصل نمایید.

 

برخی از شرکتها برای فرار از قوانین کار، اقدام به تنظیم “قرارداد ارائه خدمات مشاوره” یا “قرارداد ارائه خدمات” می نمایند. هدف این کارفرمایان اینست که از الزامات قانون کار رهایی یابند. این درحالی است که محتوای قرارداد از درجه اولویت در مقایسه با عنوان قرارداد درخوردار است. بدین معنا که اگر منظور از محتوای قرارداد، قرارداد کاری و کارگری باشد، ادارات کار آن قرارداد را قرارداد کار تحت قانون کار در نظر گرفته و حکم مقتضی را در موارد شکایت کارگر علیه کارفرمای خویش صادر می نمایند.

قرارداد کار دارای انواع مختلفی است.

اول: قرارداد دایمی.

قراردادی است که بصورت دایمی از منظر زمان با کارگر منعقد می گردد و مقید به زمان نیست و تا زمان بازنشستگی می تواند ادامه داشته باشد.

دوم: قرارداد موقت.

قراردادی است که یا از جهت زمان موقت است و یا از جهت نوع کار موقت است.

مثال برای قرارداد کار موقت از جهت زمانی، قرارداد یکساله ای است که اکثر کارفرمایان در حال حاضر با کارگران منعقد می کنند. و مثال برای قرارداد کار موقت از جهت کار موقت نیز قرارداد کاری برای یک پروژه ای خاص است که مدت زمان پایان قرارداد کار، اتمام کار پروژه می باشد.

برای نحوه تنظیم قرارداد کار معین یا اخذ نمونه قرارداد کار یا تنظیم قرارداد کار مطابق با شرایط شرکت خود می توانید با متخصصین موسسه تماس بگیرید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای