Accession Contract

معنای Accession Contract چیست؟

این اصطلاح در چند جا کاربرد دارد که قراردادنویسان باید از آنها مطلع باشند:

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

شما می توانید با کارشناسان و متخصصین موسسه تماس گرفته و از مشورت آنان در زمینه قراردادنویسی و خدمات موسسه بهره مند شوید.

تنظیم کلیه فرمتهای مورد نیاز در خصوص خرید و فروش املاک مسکونی، انبار ، تجاری، باغات و مزارع ، خودرو و کلیه اموال منقول و نیز کالاها و اقلام و نیز اجاره انواع املاک و مشاعات و اموال و غیره

تنظیم قراردادهای بیع و اجاره

حق برخورداری از هرگونه افزایش ، تقویت و اضافه شدن به حدود مالکیت شخص نسبت به مال و یا هرچیزی که از مال تحت مالکیت تولید می شود؛ خواه بصورت طبیعی یا با دخالت انسانی. به عبارت دیگر حق مالکیت نسبت به چیزی که بخشی از چیز دیگری که تحت مالکیت بوده است شده است. به این معنا به Right of Accession یا دکترین Accession هم می گویند.

فرایندی که از طریق آن مال متعلق به یک شخص تحت اختیار شخص دیگری قرار می گیرد؛ بر این مبنا که مال متعلق به شخص اول ضمیمه یا پیوست مال متعلق به شخص دوم می گردد. (شراکت مالکیتی)

در معاهدات در دو معنی بکار می رود:

ج-1- پیوستن یک دولت به عضویت رسمی یک معاهده در صورت توافق دیگر اعضا.

ج-2- یک دولت جدید بصورت واقعی خود را متعهد به تعهدات موجود یک معاهده می نماید.

برای دیدن نحوه کاربرد این اصطلاح در پیوستن به WTO کلیک نمایید

فرایندی که بموجب آن یکسری اطلاعات و سوابق در اختیار شخصی قرار می گیرد.

مثلا روندی که بموجب آن یک موسسه عهده دار آرشیو اسنادی یا کتابخانه ، اجازه دسترسی و استفاده از مستندات را به شخصی می دهد.

برای دیدن نمونه ای از این قرارداد کلیک نمایید.

پیوستن یا ملحق شدن به یک قرارداد به عنوان پیمانکار یا شریک اجرایی کار.

نام سندی که طرف قرارداد جدید به قرارداد اصلی ملق می شود Deed of Accession  یا Declaration of Accession می باشد.

برای دیدن نمونه قرارداد کلیک نمایید.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای