Installment contract -قرارداد پرداخت اقساطی

این اصطلاح جهت انعقاد قرارداد برای پرداخت اقساطی بدهی ناشی از یک تکلیف قانونی مانند مالیات یا پرداخت مبالغ قراردادی بکار می رود که انواع آن در زیر می آید:

کاربرد اول: قرارداد پرداخت بدهی قانونی

در ایالات متحده آمریکا این نوع از قرارداد تحت سرویس دولت فدرال آمریکا و تحت عنوان Internal Revenue Services (IRS) منعقد شده و بموجب آن به بدهکار مالیاتی اجازه داده می شود که بدهی خود را در قالب اقساط بپردازد. این قرارداد هم در آمریکا تحت نام IRS Installment Agreement مشهور است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Revenue_Service

معنای قرارداد

قراردادی است که بموجب آن پرداخت بدهی قانونی مانند مالیات بصورت اقساطی درآمده و بدهکار موظف است برابر اقساط تعیین شده ، مبالغ را بپردازد. این نوع از قرارداد در زبان انگلیسی تحت نام Installment Payment Agreement (IPA) می باشد.

کاربرد دوم: قرارداد خرید اقساطی

در بخش خرید کالا دو کاربرد از این اصطلاح وجود دارد:

یکی زمانی که فروش مال غیر قابل تفکیک مد نظر است که تنها مبلغ آن مال بصورت اقساطی خواهد بود. مثل قرارداد فروش خانه یا زمین. (Land Contract)

دومی زمانی است که کالا بصورت قابل تفکیک بوده یا طبق توافق مقرر است کالای از یک جنس در مواعد زمانی مختلف تحویل گردد. اگر از این نوع از قرارداد در خرید کالا استفاده گردد، به این معناست که فروشنده می تواند کالا را در پارتهای مختلف تامین و تحویل نماید و تحویل هر کدام از پارتها به منزله یک قرارداد جداگانه خرید محسوب می گردد. قاعدتا مبلغ قرارداد نیز بر حسب هر پارت داده می شود که از این منظر پرداخت مبلغ قرارداد اقساطی محسوب می گردد. بر این مبنا خریدار نیز می تواند هر پارتی که مطابقت فنی با قرارداد نداشت را رد نماید. از طرف دیگر هم، در بسیاری از این نوع از قراردادها، تخلف از پرداخت بموقع اقساط به فروشنده حق بازپس گیری کالا را می دهد.

محل پر کاربرد این نوع از قراردادها می تواند موارد ذیل باشد:

خرید ملک

خرید خودرو

قرارداد های فروش محصول که بصورت فصلی است مانند فروش محصولات کشاورزی

قرارداد فروش کالا بصورت call out

معنای قرارداد

قراردادی است که بموجب آن پرداخت مبلغ، تحویل کالا یا انجام خدمات در یک سلسله از پرداختها، تحویل ها یا ایفای تعهدات در تاریخهای مشخص یا بر اساس مبانی و رخدادهای معینی صورت می پذیرد. تخلف از پرداخت قسط در سررسید نقض تعهد محسوب شده و خسارات بر اساس بخشی که پرداخت نشده است محاسبه خواهد شد و این تخلف این حق را به طرف دیگر می دهد که از ایفای تعهد بیشتر سرباز زند.

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای