OEM Agreement

معنای OEM

OEM در واقع مختصری از ابتدای کلمات بکار رفته در عبارت Original Equipment Manufacturer می باشد و به معنای شرکتی است که تجهیزات یا بخشی از تجهیزات تولیدی تولید کننده  دیگر را در محصولش قرار داده و بکار می برد. مثلا فرض کنید یک شرکت OEM سازنده دستگاه کامپیوتر با برند خاصی است که از قطعات کامپیوتری ساخته شده شرکت دیگری در ساخت دستگاه کامپیوتر خود استفاده می کند. البته با توجه به ظاهر عبارت، قاعدتا باید این عنوان برای سازنده ای بکار رود که قطعات اصلی را تولید و به شرکت دیگری که آن قطعه را در محصول نهایی قرار می دهد باشد ولی به غلط این عنوان برای تولید کننده محصول نهایی بکار می رود.

معنای قرارداد

این قرارداد فیمابین دو تولید کننده یا دو سازنده منعقد شده که بموجب آن شرکت سازنده اول متعهد می گردد محصول خود را که می تواند تجهیز یا قطعه یا قسمتی از یک محصول نهایی باشد را در اختیار شرکت OEM به همراه لیسانس استفاده و توسعه آن و نیز همراه سازی فنی آن با محصول نهایی قرار داده تا شرکت OEM محصول نهایی را به مشتریان بفروشد. این قطعه یا قطعات دریافتی از سازنده اول در واقع بصورت امانی در اختیار شرکت OEM قرار داشته و حتی مالکیت آن قطعه یا قطعات به شرکت OEM منتقل نمی گردد. مبلغ قرارداد هم متناسبا و حسب توافق، در ازای فروش محصول نهایی به مشتری در مواعد زمانی توافق شده از سوی OEM به سازنده اول پرداخت می گردد.

این قرارداد مانع از این نیست که سازنده اول حق نداشته باشد که قطعه خود را مستقلا به بازار بفروشد.

این قرارداد تحت عناوین کوتاهتر یا بلند تر دیگری هم استفاده می گردد. مانند OEM Purchase Agreement- OEM and Distributor Agreement-OEM Software License Agreement-OEM and Development Agreement

عنوان مشابه با این نوع از قراردادها، قرارداد Value Added Reseller Agreement است که از جهت ماهوی تفاوت چندانی ندارد.

برای دیدن نمونه قرارداد کلیک کنید

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای