انواع خدمات قراردادی ما

قرارداد

مهمترین بخش از وظیفه یک قراردادنویس، تنظیم قرارداد اجرایی است. آشنایی کامل با عناوین قراردادی، درک و فهم موقعیت طرفین قرارداد جهت تعیین تکلیف و اختیار طرفین معامله، دقت در نگارش و استفاده از الفاظ و عبارات روشن، صریح و بدون ابهام و کامل نوشتن مفاد قراردادی جهت احتراز از اختلاف آینده از تعهدات ماست.

توافقنامه

معمولا نقطه آغازین ارتباط تجاری بین طرفین، تنظیم توافقنامه کلی همکاری است. گرچه محتوای توافقنامه، کمتر حاوی تعهدات اجرایی و الزام آور است ولی برای تعیین نقشه راه همکاری آینده برای طرفین مهم بوده و چارچوب توافق تجاری آینده را تعیین می نماید. 

مذاکره

مذاکرات قراردادی از مرحله آشنایی طرفین قرارداد و تنظیم توافقنامه تا مرحله تنظیم قرارداد نهایی و امضای آن بسیار حایز اهمیت است. فن مذاکره، فن بیان، تسلط به زبان گفتار و نیز تسلط به روشها و موقعیتهای مذاکراتی لازمه موفقیت موسسه در این زمینه است.

آموزش قراردادنویسی

حقوقدانان و وکلا از یک منظر و مهندسین جامعه ما از منظر دیگر در تنظیم قرارداد کمبودهایی را احساس می نمایند که این موسسه با در اختیار داشتن اساتید باتجربه کاری سالیانه در شرکتهای تجاری در صنایع مختلف می تواند با برگزاری کارگاههای آموزشی یا کلاسهای خصوصی و نیز تولید محتوای آموزشی در شبکه های اجتماعی این نقیصه را برطرف نماید.

کلیم و ادعای قراردادی

اختلافات قراردادی احتراز ناپذیر بوده و در مواقع تولید کلیم یا دفاع از کلیم مطروحه طرف معامله نیاز به متخصصینی با تجربه و کارآمد بوده که بتواند در مقام تولید کلیم بگونه ای دعوی را طرح و لایحه کلیم تهیه نماید که بیشترین امتیاز را برای طرف معامله خود به دست آورد و در مقام دفاع، بتواند بصورت کامل پاسخگو بوده و تبعات کلیم را به حداقل برساند.

داوری اختلافات قراردادی

طرفین قرارداد به دنبال حل و فصل سریع و کم هزینه اختلافات خود هستند. با لحاظ اینکه قوانین داوری ایران دارای نقایصی هستند که رجوع به آنها جهت حل اختلاف توصیه نمی گردد ولی «مرکز داوری کداک» نقایص را برطرف نموده و با آیین نامه داوری اختصاصی خود، داوری تخصصی اختلافات قراردادی را از طریق متخصصین قراردادنویسی انجام می دهد.

مذاکره، تهیه، تنظیم و نگارش قرارداد انگلیسی مذاکره، نگارش و تنظیم قرارداد به زبان انگلیسی تخصص ماست

Club For Excellence

کتاب آموزش جامع قراردادنویسی

نویسنده: احمد متولی-سمانه کافتری این کتاب به عنوان راهنمایی برای کلیه کسانی است که تمایل به یادگیری چگونگی تهیه و تنظیم قرارداد دارند. مخاطب کتاب کلیه رشته های تحصیلی و شغلها و کسب و کارهاست و قابل استفاده برای کلیه مهندسین، حقوقدانان، اساتید، وکلا و تاجران است. با استفاده از این کتاب به راحتی می توانید قرارداد بنویسید.

بیشتر بدانید

تهیه و تنظیم قرارداد انگلیسی

تخصص ما تهیه و تنظیم قراردادهای انگلیسی در سطوح مورد انتظار مشتریان ماست. Our skill is drafting , drawing up and generating contracts in Farsi & English, at grade which expected by the customers “مذاکره، تهيه قرارداد به زبان انگلیسی، مکاتبات قراردادی” Negotiations-Drafting-Contractual Correspondence-تنظیم کلیم قراردادی

بیشتر بدانید

آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی

چگونگی نگارش قراردادها به زبان انگلیسی دغدغه خیلی از قراردادنویسان است و تاکنون کتابی که روش های نگارش را آموزش دهد وجود نداشته است. این کتاب می کوشد برای فارسی زبانان سراسر دنیا اسلوب نگارش قراردادها به زبان انگلیسی را آموزش دهد. قاعدتا کسانی می توانند از این کتاب استفاده نمایند که آشنا به زبان انگلیسی از جهت فهم مطالب و نگارش باشند.

بیشتر بخوانید
Contract Training Services

Our activity is .training of contract drafting, overholding workshops and publishing articles in social networks

read more
Dispute Resolution Services

Our Proficiency is to resolve all disputes arising out or in connection with the contract, through amicable negotiations, compromising, arbitration and legal services

read more
ِDrafting & Drawing up Contracts

Our skill is drafting and drawing up contracts in Farsi & English, at grade which expected by the customers.

read more

کلاس تمرین قراردادنویسی

ثبت نام کارگاههای آموزشی

تقویم آموزشی

رنگ پوسته

سبک هدر

حالت پیمایش

طرح

عریض
جعبه ای